Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidata: mr. Nusret Salkica

Fakultet zdravstvenih studija

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

da će se u utorak 31.05. 2022. godine na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija održati odbrana Doktorske disertacije:

• mr. Nusret Salkica,  branit će Doktorsku disertaciju pod naslovom:

Uticaj vremena akvizicije i parametara rekonstrukcije na kvalitet snimaka jednofotonske emisione tomografije kosti kod onkoloških pacijenata

sa početkom u 16.00 sati

Odbrana će se održati na Univerzitetu u Sarajevu - Građevinskom fakultetu (učionica br. 8), ulica Patriotske lige br. 30.