Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije Selme Zukić, mr. ph.

Farmaceutski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
FARMACEUTSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE    

održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata Selme Zukić mr. ph. pod nazivom:

„2D i 3D QSAR STUDIJA DERIVATA KSANTEN-3-ON I KSANTEN-1,8-DION“

dana 28. 10. 2020.godine u 13.00 sati na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.