Na uvid javnosti:korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidatkinje Lejle Mehinović-Čavčić, MA, i ocjena korigovane verzije doktorske disertacije

1

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

UNIVERZITETAUSARAJEVU

 

OBJAVLJUJE

 

Korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije pod naslovom: „MolekularnakarakterizacijapacijenatasamijeloidnimneoplazmamasapodručjaKantonaSarajevo: dvadesetogodišnjepraćenje“,  kandidatkinje Lejle Mehinović-Čavčić, MA, studentice III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i OCJENA KorigovanE radne verzije projekta doktorske disertacije,  koju je sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. Prof. dr. Izet Eminović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti „Biomedicina“ i „Genetika“, predsjednik,
  2. Prof. dr. Amina Kozarić, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti „Genetika“ i „Klinička biologija“, mentor,
  3. Prof. dr. Hilada Nefić, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti „Genetika“ i „Klinička biologija“, član,
  4. Prof. dr. Lada Lukić Bilela, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: „Molekularna biologija“ i „Zoologija“, rezervni član.

 

stavljaju se javnosti na uvid

 

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 12.01.2021. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.