Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu održana konferencija „Političke odluke i odgovornost: Od Sarajeva do Srebrenice“

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu održana konferencija „Političke odluke i odgovornost: Od Sarajeva do Srebrenice“

Povodom Dana grada Sarajeva – 6. aprila – na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu održana je konferencija „Političke odluke i odgovornost: Od Sarajeva do Srebrenice”, koju su zajednički organizirali Fakultet političkih nauka UNSA i Memorijalni centar Srebrenica.

Na konferenciji se govorilo o projektu „Transkripti genocida”, koji je realizirao Memorijalni centar Srebrenica, ali i o različitim aspektima pitanja kažnjivosti i odgovornosti lica koja su kroz rad tzv. Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini/Narodne skupštine Republike Srpske od 1991. do 1996. godine podržavala, zagovarala i učestvovala u donošenju političkih odluka koje su za svoju posljedicu, između ostalog, imale opsadu Sarajeva i genocid u Srebrenici.

Kada se govori o genocidu, govori se o apsolutnom zločinu, poručio je dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Sead Turčalo, koji je zahvalio Memorijalnom centru Srebrenica na saradnji i interesu da ovaj projekat bude predstavljen upravo na Fakultetu političkih nauka.

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica dr. Emir Suljagić govorio je o tome zašto je Dan grada Sarajeva odabran kao trenutak da se predstave „Transkripti genocida“, te pojasnio koliko je ovaj projekat značajan, jer je dotad nominalno javne dokumente učinio dostupnim i lako pretraživim svima. Dr. Dževad Mahmutović, predsjednik Upravnog odbora Memorijalnog centra u Srebrenici, pojasnio je da se u transkriptima nalaze značajne informacije o opsadi Sarajeva i događanjima u Sarajevu za vrijeme agresije.

Prof. dr. Edina Bećirević, profesorica i istraživačica u oblasti istraživanja genocida, govorila je o aspektima poricanja genocida sa kojima se neprestano suočavamo u Bosni i Hercegovini i regionu. Pojasnila je da transkripti ukazuju na to da su izvršioci genocida bili svjesni međunarodne dimenzije genocida i moguće međunarodne intervencije, te su stoga nastojali promovirati narativ prema kojem su za stradanja u Sarajevu i genocid u Srebrenici odgovorne žrtve.

Dr. Hikmet Karčić, istraživač u oblasti istraživanja genocida, govorio je o terminu „životni prostor”, koji se spominje više puta u transkriptima, te pojasnio da su članovi tzv. Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini/Narodne skupštine Republike Srpske bili veoma zainteresirani za natalitet i demografska kretanja. Osvrnuo se na terminologiju koja se koristi u transkriptima, kroz koju se, naveo je, uočava radikalizacija plana i genocidna namjera.

Na konferenciji je zaključeno da „Transkripti genocida“ predstavljaju veoma značajan resurs za interdisciplinarni pristup istraživanju genocida.

 

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu održana konferencija „Političke odluke i odgovornost: Od Sarajeva do Srebrenice“
Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu održana konferencija „Političke odluke i odgovornost: Od Sarajeva do Srebrenice“
Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu održana konferencija „Političke odluke i odgovornost: Od Sarajeva do Srebrenice“
Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu održana konferencija „Političke odluke i odgovornost: Od Sarajeva do Srebrenice“
Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu održana konferencija „Političke odluke i odgovornost: Od Sarajeva do Srebrenice“
Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu održana konferencija „Političke odluke i odgovornost: Od Sarajeva do Srebrenice“