Javna rasprava o Nacrtu Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo

Skupština KS

Skupština Kantona Sarajevo je na 52. Radnoj sjednici, održanoj 10. 05. 2022. godine, utvrdila Nacrt Zakona o visokom obrazovanju. Isti je upućen u Javnu raspravu koja će trajati 45 dana.

Dodatne informacije možete pronaći na linku:

https://skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/nacrt_zakona_1.pdf

Molimo da putem vijeća organizacionih jedinica dostavite usaglašene primjedbe i prijedloge na Nacrt Zakona i iste dostavite Univerzitetu u Sarajevu zaključno sa 9. junom 2022. godine.

Obrazac za dostavu prijedloga, primjedbi, komentara na dostavljeni dokument