Izabrani članovi Upravnog odbora – predstavnici Univerziteta u Sarajevu

UNSA

Na 3. izbornoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, održanoj 24. novembra 2021. godine, izvršen je izbor članova Upravnog odbora – predstavnika Univerziteta u Sarajevu iz reda redovnih profesora/naučnih savjetnika.

Senatori Univerziteta u Sarajevu su usvojili izvještaj Komisije za provođenje procedure izbora članova Upravnog odbora – predstavnika Univerziteta iz reda redovnih profesora/naučnih savjetnika, te imenovali Komisiju za provođenje procedure glasanja za izbor članova Upravnog odbora – predstavnika Univerziteta.

Za izbor članova Upravnog odbora – predstavnika Univerziteta, za mandatni period od 4 godine prijavljeno je 10 kandidata iz reda redovnih profesora/naučnih savjetnika.

Nakon provedene procedure glasanja za izbor članova Upravnog odbora – predstavnika Univerziteta, Senat je usvojio izvještaj Komisije za provođenje procedure glasanja za izbor članova Upravnog odbora – predstavnika Univerziteta.

Senat Univerziteta u Sarajevu je na održanoj sjednici izabrao 6 članova Upravnog odbora – predstavnika Univerziteta iz reda redovnih profesora/naučnih savjetnika. Izabrani članovi Upravnog odbora – predstavnici Univerziteta su:

  1. Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu –  Pravnog fakulteta
  2. Prof. dr. Maida Čohodar Husić, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Mašinskog fakulteta
  3. Prof. dr. Kasim Bajrović, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu – Prirodno-matematičkog fakulteta i naučni savjetnik Univerziteta u Sarajevu – Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
  4. Akademik dr. Dejan Milošević, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu – Prirodno-matematičkog fakulteta
  5. Prof. dr. Aida Hodžić, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta
  6. Prof. ddr. Lidija Zvačko-Pehar, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta

Senat Univerziteta u Sarajevu je na istoj sjednici, a na osnovu Odluke Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu o prijedlogu kandidata za izbor jednog člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata, imenovao predstavnika studenata: Hamzu Vahida El-Dina, studenta drugog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta za saobraćaj i komunikacije.

Upravni odbor je kolegijalni organ upravljanja odgovoran za poslovanje Univerziteta. Upravni odbor Univerziteta ima 11 članova koji se imenuju na mandat od četiri godine, od kojih 4 člana u ime osnivača imenuje Vlada, 6 članova imenuje Senat i 1 člana predstavnika studenata imenuje Senat Univerziteta, a kojeg izabere i predloži Studentski parlament.