ISHA - Udruženje studenata koji historiju uče na poseban način

ISHA - Udruženje studenata koji historiju uče na poseban način

Udruženje ISHA Sarajevo je sekcija koja radi i djeluje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. ISHA su sekcije Međunarodnog udruženja studenata historije.  ISHA je osnovana 1989. godine kada je željezna zavjesa koja je dijelila Europu više od 40 godina počela padati, kaže članica Udruženja Hana Husika, studentica druge godine Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta UNSA. Sekcija u Sarajevu je osnovana prije par godina te aktivno radi od osnivanja.

U razgovoru sa članicom Udruženja Hanom Husikom saznali smo koje su to konkretne aktivnosti koje ovo udruženje realizuje.

„ISHA organizuje putovanja, posjete muzejima... studenti koji su u ovoj organizacji također učestvuju u međunarodnim simpozijima. Nastojimo posjećivati lokacije kao što su arheološka nalazišta, posebna mjesta trenutnih israživanja. Ovo udruženje daje priliku i za akademsko unapređenje, ali i razvoj te vannastavno usavršavanje. Također, radimo na projektima i studijskim posjetama drugih ISHA sekcija u Evropi“, objašnjava studentica Hana.

Kako bi studenti postali članovi ovog udruženja ono što je potrebno jeste da ispune formular, tačnije kratki upitnik i predaju ga u Udruženje. Članovi udruženja mogu biti studenti historije bez obzira da li su na prvom, drugom ili trećem ciklusu studija.

Posebno zanimljivo je da udruženje ISHA svoj rad prenosi i na društvene mreže. ISHA Sarajevo ima svoj profil na platformi Instagram, čija je svrha, kako kaže studentica Hana, da edukuju svoje kolege historičare i sve ljude koji imaju želju da nauče nešto više kako o historijskim ličnostima, tako i o bitnim događajima u historiji: „profil udruženja ISHA Sarajevo je namijenjen široj čitalačkoj publici. Postali smo svjesni romantiziranih tekstova o historiji, tako da na našoj stranici predstavljamo činjenice koje nisu u vezi sa romantičarskim pogledima. Isto tako, nastojimo uklopiti nacionalnu, regionalnu ali i svjetsku historiju unutar naših edukacijskih postova“.

Za kraj razgovora, studentica i članica Udruženja ISHA Sarajevo Hana Husika poručila je budućim studentima smjera historije da je historija nauka o prošlosti koja zapravo otkriva budućnost, te dodala: „Studiranje historije nije samo učenje datuma napamet kao što se predstavlja u javnosti. Studiranje historije oplemenjuje dušu, kao i svaka humanistička nauka, i ona nas uči različitim stvarima, preko metodologije naučnog rada do odnosa sa učenicima. Širok je spektar posolva kojim se budući historičar može baviti“.

ISHA - Udruženje studenata koji historiju uče na poseban način
ISHA - Udruženje studenata koji historiju uče na poseban način
ISHA - Udruženje studenata koji historiju uče na poseban način
ISHA - Udruženje studenata koji historiju uče na poseban način