Interni poziv za raspodjelu sredstava FMON za (su)finansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH iz budžeta za 2023. godine

UNSA

U skladu sa odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-17-3/23 od 26. oktobra 2023. godine, Univerzitet u Sarajevu objavljuje Interni poziv za raspodjelu sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za (su)finansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine iz budžeta za 2023. godinu.

 

Članice Univerziteta u Sarajevu mogu dostaviti prijave najkasnije do 23. novembra 2023. godine, elektronskim putem na e-mail nir@unsa.ba (sa zvanične e-mail adrese prodekana, dekana/direktora ili dekanata članice), ili na pisarnicu Univerziteta u Sarajevu.