Fakultet islamskih nauka: Održana promocija diplomanata i magistranata za akademsku 2019/2020. godinu

Fakultet islamskih nauka: Održana promocija diplomanata i magistranata za akademsku 2019/2020. godinu

U amfiteatru Fakulteta islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu 20. januara 2021. godine održana je svečana dodjela diploma diplomantima i magistrantima za akademsku 2019/2020. godinu. 

Prošlu akademsku godinu završila su ukupno 92 diplomanta i magistranta. Zvanje magistra po starom postdiplomskom programu steklo je devet kandidata, a zvanje mastera u islamskim znanostima dobilo je 14 kandidata. 

Osim promocije najboljih studenata diplomskog studija, dobitnika „Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu“: Erne Kukuljac, Mirze Hasanovića i Lamije Aždahić, promovirani su i dobitnici „Srebrene značke“: Aida Musić, Kamber Kamberi, Ajdin Halilić, Ajla Džagadurov, Vaida Đoković, Amina Arnaut i Amina Imamović.

Svečanosti su prisustvovali zamjenik reisul-uleme Enes ef. Ljevaković, dekan FIN-a prof. dr. Zuhdija Hasanović, rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj, prodekani FIN-a dr. Ahmet Alibašić i dr. Mustafa Hasani, te drugi profesori, kao i studenti.

Zbog pandemije svečanost je organizirana uz poštivanje svih epidemioloških mjera te joj je prisustvovao manji broj zvanica i gostiju, a uručenje diploma je organizirano u tri termina.  

Prisutnima se obratio dekan FIN-a prof. dr. Zuhdija Hasanović, koji je čestitao studentima, profesorima, roditeljima kao i Islamskoj zajednici, a mladima je uputio nekoliko poruka. Jedna od njih je da budu uvijek konstruktivni i kreativni, bez obzira na sutrašnje zanimanje ili posao koji budu obavljali. 
„Budite ljudi razumijevanja i dijaloga unutar porodice, kolektiva, Zajednice i društva. Bez obzira na brojne različitosti i antagonizme koji su prisutni, trudite se da jačate prijateljstva koje ste uspostavili na Fakultetu i da pomažete jedni drugima. Osjetite sreću i zadovoljstvo u pomaganju drugima. Razumijevajmo znanje i ilum kao emanet koji su nam prenijeli najugledniji i najčasniji iz prethodnih generacija. Budimo dostojni tog emaneta“, kazao je, između ostaloga, dekan Hasanović.

U svom obraćanju u ime reisul-uleme njegov zamjenik Enes ef. Ljevaković, koji je i profesor na ovom fakultetu, kazao je kako su oni koji su završili FIN okosnica brojnih institucija i organizacionih jedinica Islamske zajednice u BiH, te na taj način u značajnoj mjeri utječu na njen rad, aktivnosti i procese u njoj.
„Putem svojih naučnih radova i istraživanja, učešćem u neposrednim aktivnostima, seminarima i naučnim konferencijama, a posebno obrazovanjem studenata i budućih kadrova, profesori Fakulteta daju nemjerljiv doprinos razvoju Islamske zajednice ne samo u BiH nego i šire, ali i razvoju našeg društva. Ako se vratimo u prošlost i osvrnemo se na rad Fakulteta u proteklih više od četrdeset godina kao i na rad profesora i prije osnivanja Fakulteta, uključujući i brojne alumniste, možemo reći da su oni presudno utjecali na očuvanje našeg vjerskog pa i nacionalnog identiteta“, kazao je Ljevaković.

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj istakao je kako je FIN obrazovna institucija koju će muslimani iz Evrope i svijeta sve češće birati za obrazovanje vjerskih službenika.
„Ponosan sam na činjenicu da su današnji teološki fakulteti ravnopravni s drugima unutar Univerziteta i da država jednim dijelom pokriva njihove troškove, nakon dugogodišnjeg odbijanja finansiranja“, dodao je on.  

Fakultet islamskih nauka je baštinik najranijih islamskih obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini koje su nastale u doba osmanske vladavine, ali i visokoškolskih islamskih obrazovnih ustanova koje su nastale u  periodu austrougarske vladavine, Šerijatsko-sudačke škole ili Mekteb-i nuvvaba (1887) i Više islamske šerijatsko-teološke škole (1937). 

U bivšoj državi, Jugoslaviji, 1977. godine osnovan je Islamski teološki fakultet (ITF), koji danas nosi naziv Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i koji je punopravni član Univerziteta u Sarajevu od 2013. godine. Fakultet ima tri ciklusa, među kojima prvi ciklus sadrži tri programa: islamska teologija, islamska vjeronauka i religijska pedagogija, te studijski program za imame, hatibe i muallime.

Izvor: MINA

Fakultet islamskih nauka: Održana promocija diplomanata i magistranata za akademsku 2019/2020. godinu