Erasmus+ informativna sesija 23. februara na Univerzitetu u Sarajevu!

Erasmus+ informativna sesija 23. februara na Univerzitetu u Sarajevu!

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu organizuje Erasmus+ informativnu sesiju u četvrtak, 23. februara 2023. godine, u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II), sa početkom u 12:00 sati.

Na sesiji će biti predstavljen Erasmus+ program, mobilnosti i aktuelni konkursi (koji će se objavljivati od februara 2023. godine na https://www.unsa.ba/stipendijeihttps://international.unsa.ba/).

Veliku pažnju ćemo posvetiti instrukcijama za pronalazak odgovarajućeg konkursa, prijavu, popunjavanje i pripremanje potrebnih dokumenata, i savjetima za što uspješniju prijavu. Pozvaćemo i naše studente koji su već koristili Erasmus mobilnost kako bi sa vama podijelili svoje iskustvo i možda vas inspirisali da se prijavite. Ova informativna sesija će biti interaktivnog karaktera, te će biti prilika da i sami postavljate pitanja na koja će vam Služba rado dati odgovor.

Kako bismo mogli evidentirati vaš dolazak na informativnu sesiju, zamolili bismo vas da se registrujete putem ovog linka.

Ova informativna sesija je namijenjena studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju Univerziteta u Sarajevu. Planirano trajanje sesije je 1 sat.


Erasmus+ je obrazovni program Evropske unije i nudi mogućnost za obrazovanje, trening, mlade i sport koji prelaze granice zemalja Evropske unije. Erasmus+ nudi širok spektar prilika za profesionalno usavršavanje, izgradnju kapaciteta, implementaciju projekata, te stvaranje mreža saradnje između visokoobrazovnih institucija zemalja članica Evropske unije i ostalih zemalja svijeta. Svakako je najpopularniji zbog mogućnosti za studente, nastavno i nenastavno osoblje da studiraju ili obave praksu u inostranstvu, drže predavanja, profesionalno usavršavaju u inostranstvu. Univerzitet u Sarajevu učestvuje u Erasmus programu od 2007. godine (prvo kroz Erasmus Mundus Action 2, a zatim i Erasmus+) i dosad je omogućio preko 3.000 dolaznih i odlaznih mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja sa UNSA i sa partnerskim institucijama širom Evrope.