Drugi dan 9. međunarodne sedmice obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu

Drugi dan 9. međunarodne sedmice obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu

U cilju promocije Erasmus programa i umrežavanja Univerziteta u Sarajevu sa visokoobrazovnim institucijama širom Evrope, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu organizirala je Devetu međunarodnu sedmicu obuke za inostrano nastavno i nenastavno osoblje u periodu od 3. do 7. jula 2023. godine. Tim povodom, Univerzitet u Sarajevu je domaćin 70 učesnika, predstavnika 39 visokoobrazovnih institucija iz 13 zemalja (Belgije, Hrvatske, Češke Republike, Njemačke, Mađarske, Italije, Lihtenštajna, Litvanije, Poljske, Portugala, Rumuije, Španije i Turske).

Drugi dan 9. međunarodnog staff weeka bio je posvećen predstavljanju naših gostiju – inostranih partnera kroz inovativne prezentacije o najboljim praksama, iskustvima i projektima vezanim za internacionalizaciju njihove institucije. Domaćin drugog dana staff weeka bio je Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Skup je otvorila dekanica Medicinskog fakulteta UNSA prof. dr. Amina Valjevac, a koordinatorica za međunarodnu saradnju, mag. Edina Kovačević predstavila je historiju i rad Fakulteta. Nakon prezentacije, organizovana je i posjeta laboratorijama Medicinskog fakulteta UNSA, a našim inostranim gostima je najinteresantniji bio muzej anatomije i mogućnost informisanja o različitim dijelovima tijela i mogućim oboljenima, kao i genetičkim istraživanjima i dostignućima kolega i kolegica sa Medicinskog fakulteta. Nakon posjete laboratorijama i muzejima, predstavnici svih 39 visokoobrazovnih institucija iskoristili su priliku da kroz trominutne interaktivne prezentacije i/ili videa predstave svoju instituciju, grad i državu iz koje dolaze, obrazovnu ponudu, Erasmus statističke podatke te one jedinstvene informacije koje mogu zainteresirati studente i osoblje da upravo kod njih provedu jedan do dva semestra u svrhu akademskog obrazovanja i usavršavanja. Također, ovo je bila prilika da se nastavno/naučno, umjetničko i nenastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu poveže sa kolegama sa inostranih institucija i dogovore potencijalne saradnje kroz projekte i međunarodne mobilnosti.  

Drugi dan 9. međunarodne sedmice obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Drugi dan 9. međunarodne sedmice obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Drugi dan 9. međunarodne sedmice obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Drugi dan 9. međunarodne sedmice obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Drugi dan 9. međunarodne sedmice obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Drugi dan 9. međunarodne sedmice obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Drugi dan 9. međunarodne sedmice obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Drugi dan 9. međunarodne sedmice obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Drugi dan 9. međunarodne sedmice obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Drugi dan 9. međunarodne sedmice obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Drugi dan 9. međunarodne sedmice obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Drugi dan 9. međunarodne sedmice obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Drugi dan 9. međunarodne sedmice obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu