Dopuna Konkursa za upis studenata na Univerzitet u Sarajevu za akademsku 2022/2023. godinu

Novo: Treći prijavni rok za upis na prvi ciklus studija i drugi prijavni rok za upis na drugi ciklus studija!
Univerzitet u Sarajevu

Na osnovu saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo na dopunu teksta Konkursa broj:27-03-34-35142/22 od 20.09.2022 i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija i integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2022/2023. godini broj: 02-04-23327-8/22 od 9. 6. 2022. godine, Univerzitet u Sarajevu   o  b j a v l j u j e 

 

DOPUNU KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI

 

Univerzitet u Sarajevu raspisuje dodatne rokove za prijavu na Konkurs za upis studenata u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija, integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija u akademskoj 2022/2023. godini, koji se organiziraju na fakultetima/akademijama/centrima/institutima Univerziteta u Sarajevu.

Prijava i upis kandidata na dodatnim prijavnim rokovima vrši se u skladu sa raspoloživim slobodnim mjestima na fakultetima/akademijama/centrima Univerziteta u Sarajevu, prethodno odobrenim od strane Vlade Kantona Sarajevo.

TREĆI PRIJAVNI ROK ZA STRUČNI STUDIJ, PRVI CIKLUS STUDIJA I INTEGRISANI STUDIJ

Prijava za treći prijavni rok vrši se podnošenjem dokumentacije na studentsku službu fakulteta/akademije/centra na koji se kandidat prijavljuje zaključno sa 30.09.2022. godine.

DRUGI PRIJAVNI ROK ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I SPECIJALISTIČKI STUDIJ:

  • Od 04.10. do 11.10.2022. godine

Prijava za drugi prijavni rok vrši se podnošenjem dokumentacije na studentsku službu fakulteta/akademije/centra na koji se kandidat prijavljuje zaključno sa 11.10.2022. godine.

Preuzmi: Dopuna Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2022/2023. godini


Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 39/20 i 40/21), prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 27/03-34-18585-1/22 od 10. 6. 2022. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija i integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2022/2023. godini broj: 02-04-23327-8/22 od 9. 6. 2022. godine, Univerzitet u Sarajevu   o  b j a v l j u j e 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI

 

Prijava i upis kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu studija provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice www.upisi.unsa.ba

 


 

Drugi prijavni rok:

  • Od 29. 08. do 09. 09. 2022. godine za fakultete/akademije gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita
  • Od 29. 08 do 16. 09. 2022. godine za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

U drugom prijavnom roku studenti mogu upisati one fakultete i akademije na kojima je ostalo upražnjenih mjesta u odnosu na odobrenu kvotu od strane Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS.

I u drugom prijavnom roku budući studenti mogu aplicirati na Konkurs predajom dokumenata na više fakulteta ili akademija Univerziteta u Sarajevu.


 

UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I SPECIJALISTIČKI STUDIJ BIT ĆE OMOGUĆEN U JEDNOM PRIJAVNOM ROKU

  • Od 29. 08. 2022. do 23. 09. 2022. godine za fakultete/akademije/centre/institute gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita
  • Od 29. 08. 2022. do 30. 09. 2022. godine za fakultete/akademije/centre/institute gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

Prijavni rokovi se zatvaraju na navedene datume u 16:00 sati.

Na fakultetima/akademijama/centrima/institutima gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu:

  • Od 26. 09. do 30. 09. 2022. godine.

 

ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na mail administracija@utic.unsa.ba

 

ZA SVA DRUGA PITANJA MOLIMO KONTAKTIRAJTE STUDENTSKE SLUŽBE FAKULTETA/AKADEMIJA NA KOJE SE PRIJAVLJUJETE

 


Svi kandidati koji dolaze van Bosne i Hercegovine obavezni su izvršiti ekvivalenciju/nostrifikaciju obrazovnih isprava o završenom četverogodišnjem školovanju.

Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava u osnovnoj i srednjoj školi

Z A H T J E V za izdavanje rješenja o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava