Četvrti dan 9. međunarodne sedmice obuke osoblja na UNSA posvećen zdravstvenim aspektima mentalnog zdravlja studenata

Treći dan 9. međunarodne sedmice obuke osoblja na UNSA posvećen zdravstvenim aspektima mentalnog zdravlja studenata

U cilju promocije Erasmus programa i umrežavanja Univerziteta u Sarajevu sa visokoobrazovnim institucijama širom Evrope, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu organizirala je Devetu međunarodnu sedmicu obuke za inostrano nastavno i nenastavno osoblje u periodu od 3. do 7. jula 2023. godine. Tim povodom, Univerzitet u Sarajevu je domaćin 70 učesnika, predstavnika 39 visokoobrazovnih institucija iz 13 zemalja (Belgije, Hrvatske, Češke Republike, Njemačke, Mađarske, Italije, Lihtenštajna, Litvanije, Poljske, Portugala, Rumunije, Španije i Turske).

 

 

Četvrtog dana 9. staff weeka učesnici su imali priliku da prisustvuju predavanju višeg asistenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, dr. med. Edne Supur na temu „Zdravstveni aspekti mentalnog zdravlja studenata“. Dr. Supur je naglasila da je mentalno zdravlje ključni aspekt ukupnog blagostanja studenata, te da je važno pozabaviti se potrebama mentalnog zdravlja studenata. Pritisci i izazovi sa kojima se suočavaju studenti mogu imati značajan uticaj na njihovo mentalno blagostanje. Akademsko okruženje može biti veoma zahtjevno, sa očekivanjima za visoke ocjene, performanse i postignuća. Ovaj pritisak može dovesti do stresa i anksioznosti, što utiče na mentalno zdravlje studenata. Visokoobrazovne institucije trebaju raditi na tome da se stvori atmosfera podrške koja daje prioritet i akademskom uspjehu i mentalnom blagostanju. Nakon prezentacije otvorena je i diskusija na kojoj su razmjenjena iskustva na temu mentalog zdravlja na inostranim partnerskim institucijama.

 

 

Učesnici su nakon završene sesije dobili i certifikate o uspješnom prisustvovanju i aktivnom angažmanu tokom 9. međunarodne sedmice obuke osoblja.

 

Posljednjeg petog dana (petak) predviđeni su izleti Stay Active i Cultural kako bi se inostrani gosti mogli upoznati sa ljepotama naše zemlje.

 

Day 4 of the 9th International Staff Training Week at UNSA dedicated to health aspects of student mental health
Day 4 of the 9th International Staff Training Week at UNSA dedicated to health aspects of student mental health
Day 4 of the 9th International Staff Training Week at UNSA dedicated to health aspects of student mental health
Day 4 of the 9th International Staff Training Week at UNSA dedicated to health aspects of student mental health
Day 4 of the 9th International Staff Training Week at UNSA dedicated to health aspects of student mental health
Day 4 of the 9th International Staff Training Week at UNSA dedicated to health aspects of student mental health
Day 4 of the 9th International Staff Training Week at UNSA dedicated to health aspects of student mental health
Day 4 of the 9th International Staff Training Week at UNSA dedicated to health aspects of student mental health
Day 4 of the 9th International Staff Training Week at UNSA dedicated to health aspects of student mental health
Day 4 of the 9th International Staff Training Week at UNSA dedicated to health aspects of student mental health
Day 4 of the 9th International Staff Training Week at UNSA dedicated to health aspects of student mental health
Day 4 of the 9th International Staff Training Week at UNSA dedicated to health aspects of student mental health
Day 4 of the 9th International Staff Training Week at UNSA dedicated to health aspects of student mental health