Aktivnosti Službe za međunarodnu saradnju u vezi sa programom mobilnosti u ovom semestru

Služba za međunarodnu saradnju

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vodi evidenciju te održava elektronsku komunikaciju sa studentima Univerziteta u Sarajevu koji se u okviru međunarodne mobilnosti nalaze na univerzitetima u evropskim gradovima, kao i sa stranim studentima koji razmjenu provode na Univerzitetu u Sarajevu.

Prema evidenciji Službe za međunarodnu saradnju ukupan broj studenata Univerziteta u Sarajevu koji se u ovom semestru nalazi na razmjeni je 195. Od tog broja 133 studenta je ostalo na univerzitetima u evropskim gradovima i nakon proglašenja pandemije korona virusa (COVID-19), 20 studenata još nije započelo program mobilnosti te se stoga nalaze u Bosnu i Hercegovinu, a 27 studenata se uspješno vratilo u BiH. Jedan broj studenata još nije odgovorio na naš upit, te od njih čekamo potvrdu.

Na Univerzitetu u Sarajevu se nalazi određeni broj stranih studenata sa kojima je Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu u stalnom kontaktu i kojima se pokušava obezbijediti potrebna podrška.

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu osim sa našim i stranim studentima, održava elektronsku komunikaciju i sa ambasadama BiH u inostranstvu, kao i ambasadama u BiH.

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu: Zbog globane pandemije korona virusa, Služba za međunarodnu saradnju preporučuje svim studentima koji su se zatekli u zemljama domaćinima da poštuju pravila i ne izlažu se virusu. Svakodnevno smo u kontaktu sa vama putem e-maila i društvenih mreža, a vaši podaci su poslani i ambasadama BiH u zemlji u kojoj boravite. Budite i u kontaktu sa univerzitetom domaćinom za više informacija. U ovom trenutku, obezbijedite se sa dovoljno hrane i potrepština za nesmetan život tokom izolacije i poštujte pravila o ograničenom kretanju!