27 evropskih institucija se predstavilo na Sedmoj međunarodnoj sedmici obuke na Univerzitetu u Sarajevu

27 evropskih institucija se predstavilo na Sedmoj međunarodnoj sedmici obuke na Univerzitetu u Sarajevu

Drugi dan 7. međunarodnog staff weeka posvećen je predstavljanju naših gostiju – inostranih partnera. Svih 27 visokoobrazovnih institucija je iskoristilo priliku da kroz petominutne prezentacije i/ili videa predstave svoju instituciju, grad i državu iz koje dolaze, obrazovnu ponudu, Erasmus statističke podatke te one unikatne informacije koje mogu zainteresirati studente i osoblje da upravo kod njih provedu jedan do dva semestra u svrhu akademskog obrazovanja i profesionalnog usavršavanja. Također, ovo je bila prilika da se nastavno/naučno, umjetničko i nenastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu povežu sa kolegama sa inostranih institucija i dogovore potencijalne saradnje kroz projekte i međunarodne mobilnosti.

Služba za međunarodnu saradnju organizira Sedmu međunarodnu sedmicu obuke za inostrano nastavno i nenastavno osoblje u periodu od 16. do 20. maja 2022. godine. Tim povodom, Rektorat Univerziteta u Sarajevu je domaćin predstavnicima 27 visokoobrazovnih institucija koji dolaze iz cijele Evrope.

Univerzitet u Sarajevu, po uzoru na mnoge evropske univerzitete organizira aktivnosti u cilju što bolje promocije programa mobilnosti kao što je Erasmus+ te povećanja međunarodne dolazne i odlazne mobilnosti studenata, nastavno/naučnog i nenastavnog osoblja u cilju profesionalnog usavršavanja i akademskog napredovanja, kao i sticanja međunarodnog iskustva. Jedna od aktivnosti je i Sedmica obuke ili popularnije Staff week koja kroz petodnevni program omogućava učešće u raznim prezentacijama, seminarima, radionicama, te umrežavanje među partnerima, razmjenu dobrih praksi i iskustava. Pored toga, ovo je savršena prilika za promociju Sarajeva i Bosne i Hercegovine i predstavljanje Univerziteta u Sarajevu kao ozbiljnog i potencijalnog partnera za mnoge međunarodne projekte.

U ponedjeljak, 16. maja održan je prvi dan posvećen predstavljanju Univerziteta u Sarajevu, Službe za međunarodnu saradnju i programa internacionalizacije, a zatim je organizovana i turistička tura gdje su našim gostima kroz dvosatni program predstavljen grad Sarajevo i njegovo bogastvo u raznolikosti. Naši gosti će u Sarajevu boraviti cijelu sedmicu. Program dešavanja dostupan je na linku: https://international.unsa.ba/sedmica-obuke-za-osoblje/.

 

27 evropskih institucija se predstavilo na Sedmoj međunarodnoj sedmici obuke na Univerzitetu u Sarajevu
27 evropskih institucija se predstavilo na Sedmoj međunarodnoj sedmici obuke na Univerzitetu u Sarajevu
27 evropskih institucija se predstavilo na Sedmoj međunarodnoj sedmici obuke na Univerzitetu u Sarajevu
27 evropskih institucija se predstavilo na Sedmoj međunarodnoj sedmici obuke na Univerzitetu u Sarajevu
27 evropskih institucija se predstavilo na Sedmoj međunarodnoj sedmici obuke na Univerzitetu u Sarajevu
27 evropskih institucija se predstavilo na Sedmoj međunarodnoj sedmici obuke na Univerzitetu u Sarajevu
27 evropskih institucija se predstavilo na Sedmoj međunarodnoj sedmici obuke na Univerzitetu u Sarajevu
27 evropskih institucija se predstavilo na Sedmoj međunarodnoj sedmici obuke na Univerzitetu u Sarajevu
27 evropskih institucija se predstavilo na Sedmoj međunarodnoj sedmici obuke na Univerzitetu u Sarajevu