New Brunswick Univerzitet

Država: Kanada

Grad: Fredericton

Ime Univerziteta: New Brunswick Univerzitet 

Pismo namjere između New Brunswick Univerziteta i Univerziteta u Sarajevu

Datum potpisivanja:

27/04/2007-potpisan od strane Univerziteta u Sarajevu

28/02/2007-potpisan od strane New Brunswick Univerziteta

Kontakt:

e-mail: international@unb.ca

webometrics: world ranking 615  ; country rank 26

ažurirano 28.10.2019