Institut za jezik

Konkurs za izbor u zvanje - Institut za jezik

Institut za jezik

Broj: 01/733/20                                                                                                                             Datum: 30. 11. 2020. godine

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16“), Odluke Vijeća Instituta za jezik broj: 01/636/20 od 05. 10. 2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-23-74/20 od 28. 10. 2020. godine, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu raspisuje 

KONKURS 
za izbor u zvanje

           
Viši naučni saradnik za oblast lingvistika – bosanski, hrvatski i srpski jezik (Odjeljenje za standardni jezik) – 1 izvršilac.