Univerzitet u Sarajevu

Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini

FMON

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo je 28. 4. 2021. godine Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini. 

Ljubazno molimo da podnositelji projektnih prijava koriste obrazac u prilogu, a zbog činjenice da je potrebno da sve prijave potpiše rektor i pečatom ovjeri protokol Univerziteta u Sarajevu. 

Molimo vas da projekte koje kandidujete ispred svoje organizacione jedinice unesete u tabelu koja je također u prilogu (Pregled OJ NI_IR projekata) i da nam je elektronski u Word dokumentu dostavite na e-mail: nir@unsa.ba.

S obzirom na činjenicu da organizacione jedinice visokoškolskih ustanova svoje aplikacije podnose putem matičnih univerziteta, potrebno je da kompletirane prijave sa vašeg fakulteta/akademije/instituta budu dostavljene u Rektorat (Službi za naučnoistraživački rad), i to najkasnije do 17. maja 2021. godine, do 16:00 sati, kako bi objedinjena dokumentacija za prijavu Univerziteta u Sarajevu bila blagovremeno dostavljena FMON-u. 

Obaveznu prateću dokumentaciju u dijelu „opća dokumentacija institucije podnosioca prijedloga projekata“ osigurava Rektorat.