Prirodno-matematički fakultet

JAVNI OGLAS/KONKURS za prijem u radni odnos na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme

Prirodno-matematički fakultet

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU
Zmaja od Bosne 33-35, Sarajevo
website: www.pmf.unsa.ba

Na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-29129-19/20 od 06.08.2020. godine, Odluke Rektora Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-989/20 od 23.01.2020. godine i Odluke Dekana Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01/01-575/9-2020 od 11.09.2020. godine, raspisuje se
 
JAVNI OGLAS/KONKURS
za prijem u radni odnos na 
Prirodno-matematičkom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme