Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Na osnovu člana 135. i 137. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 92. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5515/17 od 22. 12. 2017. godine, Vijeće  Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu objavljuje
JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DEKANA (RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE) FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU