Koč Univerzitet

Originalni naziv: Koç Üniversitesi

Država: Turska
Grad: Istanbul

Link: https://www.ku.edu.tr/en/

Datum potpisivanja: prvi sporazum je potpisan 2007. godine i trajao do 2014. Novi sporazum je potpisan 04.11.2021. godine
Trajanje sporazuma: do 04.11.2026. godine

Kontakt: information@ku.edu.tr
Telefon: +90 212 338 1000

Sporazum obuhvata: sva studijska područja na oba univerziteta

Ranking: Webometrics