Katolički univerzitet u Lilleu

Originalni naziv: Université Catholique de Lille
Država: Francuska
Grad: Lille

Link: https://www.univ-catholille.fr/en

Datum potpisivanja: 08.07.2019. godine
Trajanje sporazuma: na neodređeno vrijeme
Sporazum obuhvata: naučnu i obrazovnu saradnju i razmjenu studenata i osoblja na svim studijskim područjima na oba univerziteta

Kontakt: anne-france.danel@univ-catholille.fr
Telefon: +33(0)362269000

Ranking: Webometrics