Prirodno-matematički fakultet

Adresa
Zmaja od Bosne 33-35
Email
dekan@pmf.unsa.ba

Prirodno-matematički fakultet je najviša naučno-nastavna ustanova u oblasti temeljnih prirodnih i matematičkih nauka, čiji začeci sežu u 1950. godinu, kada su nastavno-naučni odsjeci prirodnih i matematičkih nauka bili u sastavu Filozofskog fakulteta. Od 1960. godine, Prirodno-matematički fakultet je izdvojen iz okvira Filozofskog fakulteta i postao samostalna naučno-nastavna ustanova, koja objedinjava prirodne i matematičke nauke.

Integracijom u jedinstveni istraživački prostor Evrope i Evropski prostor visokog obrazovanja, obezbjeđenjem konkurentnosti studijskih programa, uspostavljanjem razmjene studenata, akademskog osoblja, te kroz zajedničke međunarodne studijske i istraživačke projekte Prirodno-matematički fakultet je respektabilna visokoškolska ustanova ne samo na Univerzitetu u Sarajevu već i u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Koncept studiranja: 4 + 1 + 3, 3 + 2 + 3

Odsjeci:
Odsjek za biologiju
Odsjek za fiziku
Odsjek za hemiju
Odsjek za geografiju
Odsjek za matematiku

 

Odgovorna osoba
Dekan: prof. dr. Nusret Drešković

43.853777, 18.390653