Propis

Pravilnik o zakupu poslovnih prostora na Univerzitetu u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 14. vanrednoj sjednici održanoj 28. 04. 2023. godine usvojio Pravilnik o zakupu poslovnih prostora na Univerziteta u Sarajevu.

Pravilnikom o zakupu poslovnih prostora na Univerzitetu Sarajevu uređuju se postupak zaključivanja ugovora o zakupu, realizacija, prestanak ugovora o zakupu i druga pitanja od značaja pod kojim Univerzitet može davati u zakup poslovni prostor nad kojim Univerzitet ima pravo korištenja, upravljanja ili raspolaganja, odnosno prava vlasništva ili drugo stvarno pravo u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13 i 100/13) i Zakonom o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/22).

***

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 22. vanrednoj sjednici održanoj 09. 01. 2024. godine donio Odluku o izmjeni Pravilnika o zakupu poslovnih prostora na Univerziteta u Sarajevu.