Razgovori o unapređenju saradnje Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije i Univerziteta u Sarajevu

Razgovori o unapređenju saradnje Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije i Univerziteta u Sarajevu

Doc. dr. Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane, posjetio je u četvrtak 28. novembra 2019. godine Rektorat Univerziteta u Sarajevu gdje se susreo sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom, akademikom dr. Mirkom Pejanovićem, profesorom emeritusom UNSA, prorektoricama: prof. dr. Dženanom Husremović i prof. dr. Aleksandrom Nikolić, te dekanom Filozofskog fakulteta prof. dr. Muhamedom Dželilovićem, dekanom Fakulteta političkih nauka prof. dr. Seadom Turčalom i dekanom Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prof. dr. Nedžadom Korajlićem.

Doc. dr. Zijad Bećirović je izrazio podršku rukovodstvu Univerziteta u Sarajevu u zalaganju za autonomiju Univerziteta, te je naglasio: „U globaliziranom svijetu izuzetno je važna uloga javnih univerziteta i njihovo repozicioniranje u društvima Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana, pritom uvažavajući činjenicu da univerzitet mora zadržati autonomiju svog djelovanja i nastavnog i naučnoistraživačkog rada. Pokušaji onemogućavanja ili narušavanja autonomije moraju biti neprihvatljivi za širu društvenu zajednicu i ona ih mora odbaciti.“

Univerzitet u Sarajevu i Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) potpisali su Sporazum o saradnji 2017. godine, te je u toku susreta razgovarano o oblicima i modalitetima unapređenja saradnje.

IFIMES ima specijalni konsultativni status u okviru Ekonomsko-socijalnog vijeća UN-a (ECOSOC/UN) i izdavač je međunarodne naučne revije „European Perspectives”, te je na sastanku zaključeno da će nastavnici i studenti Univerziteta u Sarajevu imati mogućnost da objavljuju svoje naučne radove u okviru ove međunarodne naučne revije.
Također, razgovarano je o organizaciji zajedničkih događaja (konferencija, okruglih stolova, ljetnih škola), ali i o zajedničkim aktivnostima u okviru ECOSOC-a. Otvorena su pitanja i zajedničkog učešća u EU projektima, a direktor Bećirović je predložio i uspostavljanje saradnje između Univerziteta u Sarajevu i IFIMES-ovih partnerskih univerziteta s ciljem pokretanja dualnih studijskih programa. Također je naglasio da raduju sve brojnije aktivnosti na internacionalizaciji Univerziteta u Sarajevu.

Govoreći o saradnji sa IFIMES-om, rektor prof. dr. Rifat Škrijelj je istakao da je značajan doprinos koji eksperti iz Instituta i sa Univerziteta mogu dati u zauzimanju stavova o nekim značajnim pitanjima kojima se Institut bavi, kao i doprinos obrazovnim procesima na Univerzitetu u Sarajevu.

Razgovori o unapređenju saradnje Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije i Univerziteta u Sarajevu
Razgovori o unapređenju saradnje Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije i Univerziteta u Sarajevu
Razgovori o unapređenju saradnje Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije i Univerziteta u Sarajevu