Promocija instituta za slovenski i hrvatski jezik i Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu

Promocija instituta za slovenski i hrvatski jezik i Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu

U utorak 12. marta 2019. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održana je promocija triju instituta za jezik: Instituta za slovenski jezik Frana Ramovša, Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu.

Promocije je otvorio dr. Alen Kalajdžija, direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, koji je i organizator ovih promocija u sklopu manifestacije „Dani Instituta 2019.“. Nakon toga rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj pozdravio je inicijativu povezivanja srodnih instituta u regiji, a podršku su pružili i iz ambasada Republike Slovenije, u ime koje se obratila Nj. e. ambasadorica Zorica Bukinac, te Republike Hrvatske, koju je predstavila gospođa Jasminka Keser, diplomatkinja za kulturu u Ambasadi.

Rad Instituta za slovenski jezik predstavili su dr. Kozma Ahačič, direktor Instituta, dr. Nataša Gliha-Komac, dr. Helena Dobrovoljc i mr. Janoš Ježovnik. Najveći dio izlaganja bio je posvećen njihovom portalu Fran, na kojem Institut za slovenski jezik predstavlja svoj rad na području leksikografije i pravopisa i koji može biti koristan svima kojima trebaju informacije o slovenskom jeziku, ali i svima nama koji se bavimo slavenskim jezicima zbog etimološkog rječnika te predstavljenih starijih faza jezika. Pored toga, rad Instituta za slovenski jezik predstavlja odlične smjernice i ostalim institutima koji se bave jezikom za daljnji rad.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje predstavili su direktor dr. Željko Jozić te dr. Lana Hudeček. Težište njihovog izlaganja bilo je na pravopisu Instituta kojim su riješeni dugogodišnji problemi u vezi sa normom hrvatskog jezika. Pored toga, predstavili su ukratko svoje najvažnije projekte, kao što je izrada korpusnog rječnika, jezički savjetnik, rječnik valencija, frazema, kolokacija, pomagala za školu... Iskustvo Instituta za hrvatski jezik te njihove raznovrsne aktivnosti predstavljaju odličnu smjernicu i za daljnji rad Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu.

Institut za jezik predstavio se izdanjima iz 2018. godine. Rad Instituta ukratko je predstavio direktor dr. Alen Kalajdžija, a izdanja su predstavili prof. dr. Ismail Palić, dr. Halid Bulić, dr. Jasmin Hodžić, mr. Sumeja Bičević i mr. Erma Ramić-Kunić. Izdanja su razmijenjena s kolegama s Instituta za slovenski i Instituta za hrvatski jezik. 

Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu zahvaljuje kolegama s Instituta za slovenski jezik Frana Ramovša i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje na posjeti i podijeljenom iskustvu, iz kojega će se, kako se nadaju, izroditi budući zajednički projekti. Zahvaljuju i svim gostima, kolegama i studentima kao i predstavnicima medija koji su propratili ovaj događaj.

Promocija instituta za slovenski i hrvatski jezik i Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu
Promocija instituta za slovenski i hrvatski jezik i Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu
Promocija instituta za slovenski i hrvatski jezik i Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu
Promocija instituta za slovenski i hrvatski jezik i Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu
Promocija instituta za slovenski i hrvatski jezik i Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu
Promocija instituta za slovenski i hrvatski jezik i Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu
Promocija instituta za slovenski i hrvatski jezik i Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu
Promocija instituta za slovenski i hrvatski jezik i Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu
Promocija instituta za slovenski i hrvatski jezik i Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu
Promocija instituta za slovenski i hrvatski jezik i Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu
Promocija instituta za slovenski i hrvatski jezik i Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu
Promocija instituta za slovenski i hrvatski jezik i Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu
Promocija instituta za slovenski i hrvatski jezik i Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu
Promocija instituta za slovenski i hrvatski jezik i Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu
Promocija instituta za slovenski i hrvatski jezik i Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu