Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju

Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju

Izložba „Exhibition+” – priča o Erasmus+ kroz fotografiju održana je u srijedu 16. oktobra 2019. godine na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. Kao što naslov kaže, riječ je o izložbi fotografija studenata i osoblja iz Bosne i Hercegovine koji su učestvovali u Erasmus+ razmjeni. Posjetioci izložbe su kroz fotografiju sa kratkim objašnjenjima mogli steći uvid u njihovo iskustvo i doživljaj cjelokupne mobilnosti, te možda nakon pregleda izloženih fotografija bili i motivirani da se prijave na buduće Erasmus+ pozive za razmjenu.
„Exhibition+“ je osmislio mr. sc. Adnan Rahimić iz Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, uz podršku prof. dr. Aleksandre Nikolić, prorektorice za međunarodnu saradnju, i dr. Jasne Bošnjović, rukovoditeljice Službe za međunarodnu saradnju. Ova ideja je pretvorena u projekat koji je Univerzitet u Sarajevu prijavio na WBAA grant (Western Balkan Alumni Association) i uspješno dobio grant kojim je omogućena izrada fotografija. Želimo zahvaliti na iskazanoj otvorenosti i podršci studenata i osoblja univerziteta iz Bosne i Hercegovine koji su nam poslali svoje najljepše fotografije koje su prikazane na ovoj izložbi. 
„Exhibition+“ je dio agende „Međunarodne sedmice obuke osoblja“ (staff week) koja se održava od 14. do 18. oktobra 2019. godine na Univerzitetu u Sarajevu. 

Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju
Priča o Erasmus+ razmjeni kroz fotografiju