Predstavljen EURAXESS Servisni centar Univerziteta u Sarajevu u okviru „Treće sedmice treninga međunarodnog osoblja“ i „Sajma stipendija“

Predstavljen EURAXESS Servisni centar Univerziteta u Sarajevu u okviru „Treće sedmice treninga međunarodnog osoblja“ i „Sajma stipendija“

Služba za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu je na „Trećoj međunarodnoj sedmici treninga osoblja“ i „Sajmu stipendija“ predstavila EURAXESS mrežu i aktivnosti EURAXESS Servisnog centra Univerziteta u Sarajevu. Ovom prilikom distribuiran je promotivni materijal i vizuelno predstavljen način funkcioniranja platforme. 
EURAXESS mreža je jedinstvena panevropska inicijativa koja pruža podršku istraživačima kroz besplatan servis sa korisnim informacijama u vezi sa novim zaposlenjem ili mogućnostima finansiranja istraživačkih projekata. 
„Treća međunarodna sedmica treninga osoblja“ (3ISTW) održana je u periodu od 14. do 18. oktobra 2019. godine na Univerzitetu u Sarajevu. Riječ je o petodnevnom događaju koji uključuje seminare, prezentacije ali i aktivno učešće međunarodnih partnera, zatim društvene i kulturne aktivnosti. 10. sajam stipendija održan je 17. oktobra 2019. godine također na Univerzitetu u Sarajevu. 
 

Predstavljen EURAXESS Servisni centar Univerziteta u Sarajevu u okviru „Treće sedmice treninga međunarodnog osoblja“ i „Sajma stipendija“
Predstavljen EURAXESS Servisni centar Univerziteta u Sarajevu u okviru „Treće sedmice treninga međunarodnog osoblja“ i „Sajma stipendija“
Predstavljen EURAXESS Servisni centar Univerziteta u Sarajevu u okviru „Treće sedmice treninga međunarodnog osoblja“ i „Sajma stipendija“
Predstavljen EURAXESS Servisni centar Univerziteta u Sarajevu u okviru „Treće sedmice treninga međunarodnog osoblja“ i „Sajma stipendija“
Predstavljen EURAXESS Servisni centar Univerziteta u Sarajevu u okviru „Treće sedmice treninga međunarodnog osoblja“ i „Sajma stipendija“
Predstavljen EURAXESS Servisni centar Univerziteta u Sarajevu u okviru „Treće sedmice treninga međunarodnog osoblja“ i „Sajma stipendija“
Predstavljen EURAXESS Servisni centar Univerziteta u Sarajevu u okviru „Treće sedmice treninga međunarodnog osoblja“ i „Sajma stipendija“
Predstavljen EURAXESS Servisni centar Univerziteta u Sarajevu u okviru „Treće sedmice treninga međunarodnog osoblja“ i „Sajma stipendija“
Predstavljen EURAXESS Servisni centar Univerziteta u Sarajevu u okviru „Treće sedmice treninga međunarodnog osoblja“ i „Sajma stipendija“