Održana panel-konferencija o unapređenju saradnje između industrije i akademije u oblasti telekomunikacija

Panel-konferencija o unapređenju saradnje između industrije i akademije u oblasti telekomunikacija

Panel-konferencija „Unapređenje saradnje između industrije i akademije u oblasti telekomunikacija”, koju je 12. juna 2019. godine organizirao Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, okupila je predavače industrijskog i akademskog sektora iz Bosne i Hercegovine i regiona sa ciljem prezentiranja, identifikacije i definiranja načina za jačanje industrijsko-univerzitetske saradnje u oblasti telekomunikacija. 

Skup je otvorila prof. dr. Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu, naglasivši da su okupljanja, razmjena iskustava, preciziranje saradnje i zajedničko djelovanje industrijskog i akademskog sektora jedan od strateških ciljeva Univerziteta u Sarajevu radi unapređenja i visokog obrazovanje ali i tržišta rada, posebno lokalno.

Konferencija je imala za cilj da poziv inženjera, budućim studentima bude predstavljen kao atraktivniji i interesantniji, budući da postaje deficitaran, istakao je prof. dr. Miralem Mehić sa Elektrotehničkog fakulteta UNSA. 
Također, istakao je da je konferencija organizirana u okviru Erasmus+ projekta „Jačanje profila inženjera telekomunikacija kako bi se zadovoljile potrebe savremenog društva i industrije“ (BENEFIT) koji finansira Evropska unija, te da su učešće na konferenciji uzeli predstavnici telekom-operatera i fakulteta telekomunikacija iz regiona kako bi razgovarali o poboljšanju stanja u telekomunikacijama kao industriji.
„Cilj nam je da sa predstavnicima firmi konkretno porazgovaramo o nastavnim planovima i programima koje ćemo u budućnosti prilagoditi potrebama tržišta“, naglasio je profesor Mehić, te dodao da su u okviru projekta organizirali studijski program za istraživanje oblasti telekomunikacija.
 

Panel-konferencija o unapređenju saradnje između industrije i akademije u oblasti telekomunikacija
Panel-konferencija o unapređenju saradnje između industrije i akademije u oblasti telekomunikacija
Panel-konferencija o unapređenju saradnje između industrije i akademije u oblasti telekomunikacija
Panel-konferencija o unapređenju saradnje između industrije i akademije u oblasti telekomunikacija
Panel-konferencija o unapređenju saradnje između industrije i akademije u oblasti telekomunikacija
Panel-konferencija o unapređenju saradnje između industrije i akademije u oblasti telekomunikacija
Panel-konferencija o unapređenju saradnje između industrije i akademije u oblasti telekomunikacija
Panel-konferencija o unapređenju saradnje između industrije i akademije u oblasti telekomunikacija
Panel-konferencija o unapređenju saradnje između industrije i akademije u oblasti telekomunikacija
Panel-konferencija o unapređenju saradnje između industrije i akademije u oblasti telekomunikacija