Održana gostujuća predavanja za studente italijanskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Održana gostujuća predavanja za studente italijanskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

U utorak 15. 10. 2019. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u organizaciji Katedre za italijanski jezik i Ambasade Republike Italije, održana su gostujuća predavanja prof. dr. Sonie Bellavie i prof. dr. Antonija Rostagna, predavača sa Univerziteta „La Sapienza“ u Rimu.

Interesantne teme (Teatro e Nazione: la rinascita del teatro drammatico in Italia nel secondo Ottocento i Giuseppe Verdi europeo, non solo italiano) kojima su se predstavili gostujući predavači i muzički performans privukli su veliki broj studenata italijanskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta, posebno studente II ciklusa studija. 
 

Održana gostujuća predavanja za studente italijanskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Održana gostujuća predavanja za studente italijanskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Održana gostujuća predavanja za studente italijanskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Održana gostujuća predavanja za studente italijanskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Održana gostujuća predavanja za studente italijanskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu