Održana 11. konferencija za mlade istraživače iz primijenjene lingvistike pod okriljem AILA-Europe

Održana 11. konferencija za mlade istraživače iz primijenjene lingvistike pod okriljem AILA-Europe

U organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i pod okriljem AILA-Europe na Filozofskom fakultetu u Sarajevu je od 26. do 28. septembra 2019. održana 11. konferencija za mlade istraživače iz primijenjene lingvistike (11th AILA-Europe Junior Researcher Meeting in Applied Linguistics) – Multipersepctivity in Applied Linguistics.

Konferencija je održana u organizaciji nedavno osnovanog Društva za unapređenje primijenjene lingvistike u Bosni i Hercegovini (SAALinBiH). Organizacioni odbor konferencije bio je sačinjen od djelatnika Odsjeka za anglistiku i Odsjeka za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predvođenog prof. dr. Merimom Osmankadić, vanrednom profesoricom sa Odsjeka za anglistiku i ujedno predsjednicom Društva. U organizaciji su, također, pomogli volonteri – studenti treće godine I ciklusa i studenti II ciklusa studija Odsjeka za anglistiku i Odsjeka za orijentalnu filologiju.
  
Na ovoj konferenciji sudjelovali su brojni mladi lingvisti iz različitih zemalja svijeta (Finska, Velika Britanija, Irska, Oman, Mijanmar, Japan, Austrija, Kina, Mađarska, Hrvatska, Indonezija, Crna Gora, Turska), kao i sa nekoliko univerziteta iz Bosne i Hercegovine (Bihać, Tuzla, Sarajevo), a predavanja su održali eminentni profesori iz područja primijenjene lingvistike, kroz spektar tema od metodike podučavanja i učenja stranih jezika, preko usvajanja maternjeg i stranog jezika, motivacije u učenju jezika, ranog učenja stranog jezika, do sociolingvistike, pragmatike, kritičke analize diskursa, analize diskursa, kognitivne lingvistike, neurolingvistike kao i upotrebe društvenih mreža i platformi za promoviranje vlastitog istraživanja u lingvistici.

Održana 11. konferencija za mlade istraživače iz primijenjene lingvistike pod okriljem AILA-Europe
Održana 11. konferencija za mlade istraživače iz primijenjene lingvistike pod okriljem AILA-Europe
Održana 11. konferencija za mlade istraživače iz primijenjene lingvistike pod okriljem AILA-Europe
Održana 11. konferencija za mlade istraživače iz primijenjene lingvistike pod okriljem AILA-Europe
Održana 11. konferencija za mlade istraživače iz primijenjene lingvistike pod okriljem AILA-Europe