Objavljen četvrti bilten (e-newsletter) projekta SWARM

SWARM

U okviru realizacije Erasmus+ projekta CBHE KA2 „Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders“ (SWARM) pripremljen je bilten (e-newsletter) o provedenim aktivnostima, koji možete preuzeti OVDJE.

Projekat „Jačanje master studijskih programa u upravljanju vodnim resursima na visokoškolskim institucijama Zapadnog Balkana“ / „Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders“ (SWARM) traje od 1. 1. 2019. do 31. 12. 2021. godine.

Koordinator projekta je Univerzitet u Nišu, a jedan od 14 partnera je Univerzitet u Sarajevu. U ime Univerziteta u Sarajevu projektne aktivnosti koordinira Građevinski fakultet.

Cilj projekta SWARM je poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja u oblasti upravljanja vodnim resursima (WRM), jačanje njenog značaja za tržište rada i društvo, poboljšanje nivoa kompetencija i vještina stručnjaka za WRM u partnerskim zemljama Zapadnog Balkana (Srbija, Kosovo, Bosna i Hercegovina i Crna Gora) razvojem novih kompetencija i poboljšanjem postojećih nastavnih planova i programa u skladu s trendovima EU. Ovaj širi cilj je u potpunosti usklađen sa prioritetima projekata izgradnje kapaciteta u okviru programa Erasmus+.

Specifični ciljevi projekta su: 

  1. poboljšati nivo kompetencija i vještina u visokoškolskim ustanovama razvijanjem novih i inovativnih ili poboljšavanjem postojećih master-programa u oblasti upravljanja vodnim resursima u skladu sa zahtjevima Bolonje i nacionalnim standardima akreditacije, 
  2. dizajnirati i implementirati nove laboratorije na Zapadnom Balkanu i
  3. razvijanje i provođenje kurseva LLL za profesionalce iz sektora voda u skladu sa Okvirnom direktivom EU o vodama.

Website: http://www.swarm.ni.ac.rs/