Obavještenje o održavanju javne odbrane doktorske disertacije kandidata Amile Turalić

Farmaceutski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
FARMACEUTSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE    

održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata Amile Turalić mr.ph. pod nazivom:

„Razvoj hidrolitički otpornih peptidomimetičkih DPP-IV inhibitora na osnovu sekvenci bioaktivnih peptida mlijeka“

dana 10.07.2020.godine u 11.00 sati u sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.