Obavještenje o održavanju javne odbrane doktorske disertacije kandidata Amara Osmanovića, mr. ph.

Farmaceutski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
FARMACEUTSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE    

održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata Amara Osmanovića mr.ph. pod nazivom:

„Sinteza i ispitivanje bioloških aktivnosti derivata 5-alkil pirimidina“

dana 07.07.2020.godine u 10.00 sati u sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu