Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. sci. Jasmine Marušić

Prirodno-matematički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU -

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

 

OBJAVLJUJE

 

 

Mr. sci. Jasmina Marušić, studentica III ciklusa – doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

Primjena biohemijsko-hematoloških i inflamatornih multimarkera u procjeni rizika kod pacijenata sa potvrđenim prisustvom koronavirusa COVID-19“,

 

dana 28. 06. 2024. godine (petak), sa početkom u 10:00 sati u Svečanoj sali Prirodno-matematičkog fakulteta.  Odbrana doktorske disertacije je javna, a rad se može pogledati u Sekretarijatu Fakulteta.