Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. sci. dr. Samira Muhovića

Medicinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU -

MEDICINSKI FAKULTET

 

 

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 47. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine) Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet obavještava o zakazivanju odbrane doktorske disertacije kandidata:

Mr. sci. dr. Samir Muhović će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom „Komparacija efekata inovativne metode biliopankreatične diverzije i sleeve gastrektomije na tjelensu masu, funkciju adipocita i glukoregulaciju kod pretilih štakora“ u četvrtak, 06. oktobra/listopada 2022. godine u 14 sati u Velikom amfitetru KCUS, Bolnička 25.