Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. Merima Jusufbegovića

Fakultet zdravstvenih studija

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 12.06.2024. godine
 

OBAVJEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

 

U ponedjeljak 01.07.2024. godine na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija će se održati odbrana Doktorske disertacije.

• Mr. Merim Jusufbegović,  branit će Doktorsku disertaciju pod naslovom:

Primjena stereolitografske tehnike trodimenzionalnog štampanja u izradi antropomorfnog dijagnostičkog fantoma za kompjuteriziranu tomografiju

sa početkom u 14.00 sati

Odbrana će se održati na Univerzitetu u Sarajevu - Građevinskom fakultetu (učionica br.8), ulica Patriotske lige br. 30.

 

 

Prodekan za naučnoistraživački rad

Prof. dr. Amra Mačak Hažiomerović