Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidata Muhameda Šemoskog, MA

Fakultet političkih nauka

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

VIJEĆE FAKULTETA

 

O G L A S

 

Odbrana doktorske disertacije kandidata MUHAMEDA ŠEMOSKOG, MA  podnaslovom:„PREPREKE I OTPORI REPUBLICI MAKEDONIJI U PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI“ održatćese u četvrtak, 20.01.2022. godineu 11:00 sati, na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

 

Služba za doktorske studije