Obavještenje o odbranama doktorskih disertacija kandidata: Esved Kajtaz, MA, mr. Aida Bajraktarević, Ikbal Smajlović, MA

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t

DOKTORSKE  DISERTACIJE – III CIKLUS STUDIJA

Esved Kajtaz, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Socijalna dimenzija održivog razvoja u Hercegovini. Odbrana je zakazana za 16. 04. 2021. godine u 11 sati. Odbrana će se održati online.

Mr. Aida Bajraktarević branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Književno djelo Mirka Kovača u svjetlu etičke književne kritike. Odbrana je zakazana za 16. 04. 2021. godine u 12 sati. Odbrana će se održati online.

Ikbal Smajlović, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Pokret socijalne literature u novijoj bošnjačkoj književnosti. Odbrana je zakazana za 21. 04. 2021. godine u 12 sati. Odbrana doktorske disertacije će se obaviti bez prisustva publike.