Obavještenje o javnoj odbrani magistarskog rada Hamzić Zehre, dipl. ing. saobraćaja

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE 

O B A V J E Š T E N J E

Dana 14.10.2019. godine (ponedjeljak) u 9:00 sati u Plavom amfiteatru Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, održat će se javna odbrana magistarskog rada Hamzić Zehre, dipl. ing. saobraćaja, pod naslovom: "RAZVOJ ŠIROKOPOJASNIH USLUGA I MJERENJE PERFORMANSI IP SERVISA U FUNKCIJI RAZVOJA KONCEPTA PAMETNOG GRADA".

Zainteresirani mogu prisustvovati odbrani, a rad se može pogledati u sekretarijatu Fakulteta.