Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije Edina Kukavice, MA

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije Edina Kukavice, MA pod naslovom

"POZITIVNA RETRADICIONALIZACIJA DRUŠTVA KROZ KULTURU ŽIVLJENJA 
U OSNOVNIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO"

Odbrana će biti održana u utorak, 27. 10. 2020. godine u 9,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 3).

Prisutni su obavezni poštivati epidemiološke mjere.