Koncert Odsjeka za duvačke instrumente u sklopu online izdanja 13. festivala Majske muzičke svečanosti

Muzička akademija

U okviru online izdanja 13. festivala Majske muzičke svečanosti Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu je pripremila još jedan koncert. Riječ je o koncertu Odsjeka za duvačke instrumente na kojem će se predstaviti nekadašnji i sadašnji studenti Muzičke akademije: Rijad Šarić (saksofon), Mirza Sijerčić (saksofon), Merima Hubjer (flauta), Jelena Filipović (flauta), Ariana Piknjač (flauta), Zuhra Melić (horna), Nurija Vranjkovina (horna), Nino Mošmondor (horna), Anesa Lačević (horna), iz klasa profesora Leva Pupisa, profesora Sakiba Lačevića i profesora Asima Gadže. Izvođači će gledateljima prezentirati djela za saksofon kompozitora Astora Piazzolle, djela za flautu kompozitora Georgesa Hüea i Alberta Roussela uz klavirsku pratnju više umjetničke saradnice Lejla Klepo Hadžić, a koja su pripremljena u vremenu izolacije, ali i sa prethodnih koncerata, djelo za kvartet horni kompozitora Richarda Wagnera i koncert za flautu Wolfganga Amadeusa Mozarta uz pratnju orkestra Sarajevske filharmonije.
 
Koncert je dostupan na linku: https://youtu.be/5WXG8lcrSJg