Evropska preduzetnička mreža i ABSL – Asocijacija biznis servis lidera u BiH potpisali Memorandum o razumijevanju

Evropska preduzetnička mreža i ABSL – Asocijacija biznis servis lidera u BiH potpisali Memorandum o razumijevanju

Sarajevo, 16. 10. 2019. – Predstavnici projekta Evropske preduzetničke mreže (EEN) pri Univerzitetu u Sarajevu potpisali su Memorandum o razumijevanju sa Asocijacijom biznis servis lidera u BiH (ABSL). Uime projekta Evropske preduzetničke mreže (EEN) pri Univerzitetu u Sarajevu Memorandum je potpisala prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, dok je uime Asocijacije biznis servis lidera u BiH Memorandum potpisao gosp. Adis Mustabašić, jedan od osnivača ABSL-a.

Memorandum o razumijevanju uređuje modalitete i specifične aspekte međusobne saradnje na polju izrade projektnih prijedloga i prijava projekata na EU fondove. Dogovorena je i uzajamna podrška potpisnika u smislu organiziranja događaja, konferencija i gostujućih predavanja. Potpisivanje ovog memoranduma će omogućiti da članice ABSL-a imaju jednostavniji pristup servisima koje nudi EEN, poput pomoći i podrške u pronalaženju partnera za poslovne projekte u inozemstvu ili pak u prijavi na EU fondove.

Evropska preduzetnička mreža (Enterprise Europe Network – EEN) je ključni instrument Evropske strategije za podsticaj ekonomskog razvoja i otvaranje novih radnih mjesta. Pokrenuta je 2008. godine od kada djeluje sa svojih 3.000 lokalnih eksperata na više od 600 lokacija u 60 zemalja svijeta. Danas je EEN mreža prerasla u najveću svjetsku preduzetničku mrežu koja pruža podršku razvoju konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća sa internacionalnim ambicijama. Univerzitet u Sarajevu je kroz Horizon2020 projekat član EEN mreže od 2017. godine, te u okviru Konzorcija realizira aktivnosti povezivanja bh. kompanija sa međunarodnim partnerima.

ABSL asocijacija je osnovana 2019. godine sa ciljem objedinjavanja kompanija u BiH koje svojim klijentima nude poslovne usluge, te kao takve imaju mogućnost outsourcinga svojih usluga prema trećim zemljama. ABSL BiH takvim kompanijama nudi ne samo pristup novim tržišnim partnerima i poslovima nego i prije svega različite mogućnosti razvoja, razmjene znanja i iskustava kako kroz različite događaje u BiH i u inozemstvu tako i kroz kvalitetne publikacije. 

Više informacija: 
Evropska preduzetnička mreža (EEN) BiH: https://een.ba/bs  
Evropska preduzetnička mreža (EEN) EU: https://een.ec.europa.eu 
Asocijacija biznis servis lidera (ABSL): http://absl.ba/ 
 

Evropska preduzetnička mreža i ABSL – Asocijacija biznis servis lidera u BiH potpisali Memorandum o razumijevanju
Evropska preduzetnička mreža i ABSL – Asocijacija biznis servis lidera u BiH potpisali Memorandum o razumijevanju