Doktorandica Farmaceutskog fakulteta Belma Pehlivanović dobitnica ovogodišnje nagrade za mlade istraživače „Bloemendal Travel Award 2019”

Doktorandica Farmaceutskog fakulteta Belma Pehlivanović dobitnica ovogodišnje nagrade za mlade istraživače „Bloemendal Travel Award 2019”

Belma Pehlivanović, doktorandica Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, jedna je od pet dobitnika ovogodišnje nagrade za mlade istraživače „Bloemendal Travel Award 2019”

Naučnoistraživačkim radom iz doktorske disertacije učestvovala je na 3rd European PhD and Postdoc symposium „Next-generation life scientists. Side by side to break new ground održanom od 13. do 15. novembra u Nijmegenu, Nizozemskoj, u organizaciji Evropske akademije biomedicinskih nauka (ENABLE), zajedno s evropskim istraživačkim institutima IRB Barcelona – Španija, RIMLS – Nizozemska, NNF CPR – Danska i SEMM – Italija. 

Nagrada, nazvana po istaknutom naučniku profesoru Hansu Bloemendalu (1923–2015), ima za cilj podržati mlade istraživače, jačati njihovu naučnu karijeru, te omogućiti učešća i prezentiranje radova na naučnim konferencijama u Evropi kroz finansijski podsticaj. 

Belma Pehlivanović, mr. ph., trenutno je asistent na predmetima Farmakologija I i Farmakologija II pri Katedri za kliničku farmaciju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 
 

Doktorandica Farmaceutskog fakulteta Belma Pehlivanović dobitnica ovogodišnje nagrade za mlade istraživače „Bloemendal Travel Award 2019”
Doktorandica Farmaceutskog fakulteta Belma Pehlivanović dobitnica ovogodišnje nagrade za mlade istraživače „Bloemendal Travel Award 2019”