Centar za ljudska prava UNSA učestvuje u projektu "Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH – CAHR projekat“

Snaga lokalnog

"Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH – CAHR projekat“ pokrenut je u januaru 2021. od strane Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment (PIM), u partnerstvu sa Asocijacijom za demokratske  inicijative (ADI), a pod pokroviteljstvom Evropske unije. U sklopu projekta izrađena je i ,,Studije mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u BiH”, koja je dosad predstavljena u pet gradova Bosne i Hercegovine. U narednom periodu planirano je održavanje istog broja treninga za izgradnju kapaciteta članica mreže i kreiranje ključnih poruka i mjera zagovaranja mreže. Imajući u vidu njegovu važnost za akademsku zajednicu i razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini uopšte, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu će nastaviti sa aktivnim učešćem i podrškom ovom projektu.

Preporučujemo vam da se registrirate i pratite stranicuwww.snagalokalnog.ba.

Bez obzira da li ste pojedinac_pojedinka, nevladina organizacija, poslovni subjekt, javna institucija, medij, sindikat, aktivista_aktivistica ili neformalna grupa građana_građanki na platformi Snagalokalnog na raspolaganju vam stoji veliki broj informacija koje vam mogu koristiti u vašem svakodnevnom radu.