29 Godina postojanja Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA

29 Godina postojanja Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije osnovan je 1993. godine i realizira savremene studijske programe unutar matičnih naučnih oblasti – kriminalistika, kriminologija i sigurnosne studije. Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije nudi kvalitetno i zdravo okruženje, stručan i iskusan akademski kadar, praksu na institutu „CriminalEast“, studentske aktivnosti kroz studentsku asocijaciju, sportske aktivnosti kroz Sportski klub FKKSS, učešće u ljetnim i zimskim školama koje se organiziraju, različite aktivnosti u saradnji sa brojnim domaćim i međunarodnim partnerima.