Akademija scenskih umjetnosti

Konkurs za izbor u akademsko zvanje | Univerzitet u Sarajevu - Akademija scenskih umjetnosti

Akademija scenskih umjetnosti

Na osnovu Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća Univerziteta u Sarajevu – Akademije scenskih umjetnosti br. 02-1/77-II  od 16.02.2024. godine i Odluke Senata br. 01-4-62/24 od 28.02.2024. godine, te Odluke o davanju saglasnosti na zapošljavanje na Univerzitetu  u Sarajevu br. 02-04-30504-22/24 od 30.05.2024. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI

raspisuje

KONKURS

 

za izbor  u akademsko zvanje:

  1. Nastavnik u zvanju docent (umjetničkonastavno zvanje) za oblast Produkcija  - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom