Pedagoški fakultet

Javni oglas/konkurs za prijem u radni odnos na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme

Pedagoški fakultet

PEDAGOŠKI FAKULTET
UNIVERZITET U SARAJEVU
Skenderija 72
Website: www.pf.unsa.ba

Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 01-04-4371-2/20 od 11. 3. 2020. godine i saglasnosti Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-2001-17/20 od 28. 1. 2020. godine  i  Odluke dekana Pedagoškog fakulteta  Univerziteta u Sarajevu broj: 01-533/20 od 9. 4. 2020.godine, raspisuje se

JAVNI OGLAS/KONKURS
za prijem u radni odnos na 
Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
na neodređeno vrijeme 

  1. Viši stručni saradnik za računovodstvo i finansije - 1 izvršilac sa  punim radnim  vremenom na neodređeno  vrijeme.