Workshop „Pravo na dom u izvršnom postupku – DOMIPO“

Pravni fakultet
Datum događaja
20
Dec
Mjesto događaja
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, Sarajevo

U petak 20. 12. 2019. godine s početkom u 10 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održat će se workshop povodom okončanja projekta „Pravo na dom u izvršnom postupku – DOMIPO“.

U okviru workshopa će se prezentirati rezultati projekta koji je obuhvatio kompleksnu i osjetljivu problematiku zaštite dužnika u izvršnom postupku kada se izvršenje provodi na stambenoj nekretnini. Potreba za zaštitom dužnika/izvršenika, s jedne strane, i efikasnim namirenjem povjerioca/tražioca izvršenja, sa druge, pred nacionalne zakonodavce i pravosudne organe postavlja veliki izazov, u okviru kojeg treba pronaći adekvatan balans između involviranih interesa. Naročitu dinamiku ovoj problematici daje praksa Evropskog suda za ljudska prava, kao i Suda Evropske unije, koji, svaki na svoj način, utječu i na nacionalne pravne poretke. Pored relevantne sudske prakse, ova dva suda i rješenja izvršnog postupka i sudske prakse u Bosni i Hercegovini predstavit će akademsko osoblje Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao učesnici projekta, a rješenja i iskustva iz Republike Hrvatske i Republike Slovenije prezentirat će uvaženi gosti prof. dr. Tatjana Josipović (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i prof. dr. Matjaž Tratnik (Pravni fakultet Univerziteta u Mariboru).
 

Dodatak