Webinar: Priznavanje prethodnog obrazovanja, TAM misija

Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Bosni i Hercegovini
Datum događaja
18
Dec

Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Centrom za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja te Grupom eksperata za reformu visokog obrazovanje (HERE) organizira TAM misiju o temi priznavanja prethodnog učenja, što uključuje priznavanje neformalnog obrazovanja, informalnog učenja te priznavanje kvalifikacija osobama sa nedovoljnom dokumentacijom (izbjeglice, raseljene osobe te osobe u situaciji sličnoj izbjegličkoj). 
 
Predavači će biti Polonca Miklavc Valenčič, Univerzitet u Ljubljani, sa više od 20 godina iskustva u visokom obrazovanju i akademskom priznavanju kvalifikacija, te Dženan Omanović, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.

Webinar će se održati 18. 12. 2020. godine putem platforme Zoom, 9:30–12:30, a link za pristup dobit ćete dan prije održavanja seminara, a u prilogu dostavljamo dnevni red seminara na engleskom jeziku. 
 
Ukoliko ste zainteresirani da prisustvujete, molimo vas da potvrdu učešća, sa kontakt-detaljima, dostavite na e-mail: mahira.zonic@erasmusbih.com, najkasnije do utorka 15. 12. 2020. godine. 
 

Dodatak